BUDOWA KOMPUTERA I URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Przedmiot: Informatyka
Autor: Jacek Nowotniak
Zadanie z lukami - wariant nauki


Postaraj się wypełnić wszystkie luki, a następnie naciśnij przycisk "SPRAWDŹ", aby sprawdzić poprawność odpowiedzi.
Jeśli masz trudności z odpowiedzią, możesz skorzystać z 3 rodzajów pomocy:
1) Kliknięcie w przycisk "PODPOWIEDZ LITERĘ" spowoduje wyświetlenie jednej litery z tekstu wypełnieniajacego lukę.
2) Użycie przycisku"WSKAZÓWKA" spowoduje wyświetlenie informacji wyjaśniających zawartość luki.
3) Naciśnięcie "KLIKNIJ TUTAJ" spowoduje przejście do strony www z informacjami na temat hasła z luki.
Zauważ, że tracisz punkty, jeśli zapytasz o podpowiedź lub skorzystasz z linku.
Nie jest narzucony czas na wypełnienie luk, ale wyświetlany zegar pozwala zorientowac się w długości czasu pracy.
Powodzenia!

   danych      Dysk      główna      gigabajtach      graficzną      informacje      Karta      modemy      monitor      płytę      portów      Procesor      przechowywane      przetwarzać      RAM      Skaner      tracona      urządzenie      wejścia      wyjścia      wyników   
Kliknij tutaj twardy (HDD - Hard Disk Drive) służy do trwałego przechowywania danych. Pojemność dysku twardego mierzona jest w Kliknij tutaj (GB).
Płyta Kliknij tutaj (ang. motherboard, mainboard) najczęściej prostokątna płyta na której umieszcza się m.in. następujące układy elektroniczne komputera:
• Pamięć RAM,
• Pamięć ROM,
• Procesor,
• Gniazda rozszerzeń PCI,
Na krawędzi płyty głównej znajdują się łącza Kliknij tutaj szeregowych, równoległego portu klawiatury, myszy oraz portu USB, sloty (gniazda karty graficznej, muzycznej, TV itp.).

Kliknij tutaj (CPU - Central Processing Unit) jest to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem .Kliknij tutaj

Kliknij tutaj dźwiękowa (ang. sound card) umożliwia rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Obecnie karty dźwiękowe wystarczające do zastosowań amatorskich często wbudowywane są w Kliknij tutaj główną

Pamięć Kliknij tutaj (ang. Random Access Memory) podstawowy rodzaj pamięci komputera. W pamięci RAM Kliknij tutaj są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest Kliknij tutaj po zaniku napięcia zasilania.

Nie miałoby sensu, gdyby możliwe było jedynie wprowadzanie informacji do komputera i ich przetwarzanie, bez możliwości otrzymania Kliknij tutaj działania. Komputer potrafi przekazać rezultat swojej pracy do urządzeń Kliknij tutaj takich jak monitor lub drukarka.
Najważniejszym urządzeniem wyjścia jest jednak Kliknij tutaj komputera. W przeciwieństwie do drukarki czy karty dźwiękowej, które nie muszą należeć do podstawowego wyposażenia systemu.
Monitor to urządzenie wyświetlające na ekranie Kliknij tutaj z komputera, przetwarzane przez kartę Kliknij tutaj w sygnał wideo.

Urządzenia Kliknij tutaj to urządzenia, za pomocą których możemy wprowadzać dane do komputera. Oprócz myszy i klawiatury można wykorzystywać ,Kliknij tutaj skanery, kamery cyfrowe oraz muzyczne keyboardy. Za urządzenia wejścia może posłużyć praktycznie wszystko, co jest w stanie odbierać informacje z zewnątrz, a następnie Kliknij tutaj je do postaci danych, które będą zrozumiałe dla komputera. Zanim informacje trafią do komputera, zawsze muszą zostać wcześniej przetworzone przez jakieś Kliknij tutaj wejścia.
Kliknij tutaj to urządzenie umożliwiające przetworzenie obrazu-zdjęcia, widokówki, grafiki, tekstu- na postać cyfrową i wprowadzenie do pamięci komputera.