BUDOWA KOMPUTERA I URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Przedmiot: Informatyka
Autor: Jacek Nowotniak
Zadanie z lukami - wariant sprawdzania

  

Postaraj się wypełnić wszystkie luki.
Na wypełnienie luk masz ograniczoną ilość czasu. Wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym czasie pracy.
Po wypełnieniu luk możesz sprawdzić poprawność wykonania zadania naciskając przycisk SPRAWDŹ.
Powodzenia!

twardy (HDD - Hard Disk Drive) służy do trwałego przechowywania danych. Pojemność dysku twardego mierzona jest w (GB).
Płyta (ang. motherboard, mainboard) najczęściej prostokątna płyta na której umieszcza się m.in. następujące układy elektroniczne komputera:
• Pamięć RAM,
• Pamięć ROM,
• Procesor,
• Gniazda rozszerzeń PCI,
Na krawędzi płyty głównej znajdują się łącza szeregowych, równoległego portu klawiatury, myszy oraz portu USB, sloty (gniazda karty graficznej, muzycznej, TV itp.).

(CPU - Central Processing Unit) jest to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem .

dźwiękowa (ang. sound card) umożliwia rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Obecnie karty dźwiękowe wystarczające do zastosowań amatorskich często wbudowywane są w główną

Pamięć (ang. Random Access Memory) podstawowy rodzaj pamięci komputera. W pamięci RAM są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest po zaniku napięcia zasilania.

Nie miałoby sensu, gdyby możliwe było jedynie wprowadzanie informacji do komputera i ich przetwarzanie, bez możliwości otrzymania działania. Komputer potrafi przekazać rezultat swojej pracy do urządzeń takich jak monitor lub drukarka.
Najważniejszym urządzeniem wyjścia jest jednak komputera. W przeciwieństwie do drukarki czy karty dźwiękowej, które nie muszą należeć do podstawowego wyposażenia systemu.
Monitor to urządzenie wyświetlające na ekranie z komputera, przetwarzane przez kartę w sygnał wideo.

Urządzenia to urządzenia, za pomocą których możemy wprowadzać dane do komputera. Oprócz myszy i klawiatury można wykorzystywać , skanery, kamery cyfrowe oraz muzyczne keyboardy. Za urządzenia wejścia może posłużyć praktycznie wszystko, co jest w stanie odbierać informacje z zewnątrz, a następnie je do postaci danych, które będą zrozumiałe dla komputera. Zanim informacje trafią do komputera, zawsze muszą zostać wcześniej przetworzone przez jakieś wejścia.
to urządzenie umożliwiające przetworzenie obrazu-zdjęcia, widokówki, grafiki, tekstu- na postać cyfrową i wprowadzenie do pamięci komputera.