Budowa komputera i urządzenia zewnętrzne- sprawdzian

Przedmiot- informatyka

autorka: Mariola Stępień

  
Quiz zawiera 3 rodzje pytań:
- pytania hybrydowe - po błędnej odpowiedzi pojawi się zestaw 4 haseł, z których 1 jest poprawne
- pytania jednokrotnego wyboru
- pytania krótkiej odpowiedzi