Informatyka - Budowa komputera i urządzenia zewnętrzne
Test 2
Tryb - sprawdzanie
Opracowała Wioletta Ziemnicka