PIRAMIDA ŻYWIENIA

Przedmiot: Funkcjonowanie w środowisku.( Przysposobienie do pracy.)
Temat:Profilaktyka zdrowego żywienia.
Test nr 1
Wariant sprawdzania
Quiz na temat znajomości zasad właściwego żywienia i zdrowego trybu życia.
autor: Piotr Wojciechowski

  

Quiz zawiera 3 rodzaje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru w tych pytaniach wybierz 1 odpowiedź
- pytania krótkiej odpowiedzi - musisz wpisać poprawną odpowiedź.
- pytania hybrydowe - po drugiej błędnej odpowiedzi pojawi się zestaw 4 haseł, z których 1 jest poprawne.