Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla:


Podpowiedź - kliknij tutaj
(patrz slajd: 26 - 27 )

 

 

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska