Miejscem zerowym funkcji liniowej jest liczba:
 

Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 21 - 25 )

TEST 2
TRYB: NAUKA
autor: Beata Kozłowska