Funkcja liniowa nie ma miejsc zerowych gdy:


Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 21 - 25 )

 

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska