Położenie wykresu funkcji w układzie współrzędnych -
wykres funkcji liniowej
nie przechodzi przez:
 

Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 35 - 38 )

TEST 2

Tryb: NAUKA
 

autor: Beata Kozłowska
y = -2
y = -2x-2
y = 2x +2
y = 2x -2
y = -2x+2
y = 2