Czy wykres funkcji liniowej jest prostopadły do wykresu funkcji 2y - 4x + 5 = 0?
 

Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 40 )


 

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska

y = 0,5x - 5
y+ 0,5x -3 = 0
2y + x - 8= 0
y = - 0,5 + 6
y = 4x -12