Czy przyporządkowanie jest funkcją?
 

Podpowiedź - kliknij tutaj  (patrz slajd 4,5, 10)

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska

Liczbie boków wielokąta przyporządkowano liczbę jego przekątnych.
Liczbie boków wielokąta przyporządkowano jego obwód
Każdemu miesiącowi przyporządkowano jego liczbę dni.
Każdej matce przyporządkowano jej dziecko.
Długości boku kwadratu przyporządkowano jego pole
Każdemu dniu w roku przyporządkowano datę.
Każdej liczbie całkowitej dodatniej przyporządkowujemy jej dzielniki.