Dobierz w pary funkcje, których wykresy są równoległe.
 

Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 39 )

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska