Własności funkcji - przyporządkuj odpowiedzi
 

Podpowiedź - kliknij tutaj (patrz slajd: 18)

TEST 2
Tryb: NAUKA
autor: Beata Kozłowska