MATEMATYKA

Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności

TEST 2

TRYB: SPRAWDZANIE

autor: Beata Kozłowska