Zasady tworzenia biznesplanu

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Autor: Magdalena Wójcik
Zadanie z lukami - wariant sprawdzania

  
Postaraj się wypełnić wszystkie luki.
Na wypełnienie luk masz ograniczoną ilość czasu. Wyświetlany zegar pozwala zorientować się w pozostałym czasie pracy.
Po wypełnieniu luk możesz sprawdzić poprawność wykonania zadania naciskając przycisk SPRAWDŹ.
Powodzenia!
Prowadzenie powinno bazować na szerokiej wiedzy . Testem oceniającym opanowanie tej wiedzy przez początkującego przedsiębiorcę jest utrzymanie się na , a następnie stopniowy rozwój . Jednak zanim działalność gospodarcza zostanie uruchomiona, powinien być opracowany – podstawowe narzędzie planowania. działalności i jej skutków finansowych pomoże przedsiębiorcy w uściśleniu i utrwaleniu swoich pomysłów, uporządkowaniu zamiarów, dokonaniu kalkulacji zamierzeń, oszacowaniu możliwości i , znalezieniu wspólników lub dodatkowego . Przyszłe działania gospodarcze nie mogą być chaotyczne i spontaniczne, ale powinny być jak najbardziej i prowadzić do osiągnięcia sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.

Stworzenie dobrego biznesplanu nie jest łatwe. Wymaga to liczenia , przychodów, oceny , uwzględnienia zagrożeń. Biznesplan powinien być dla przedsiębiorcy narzędziem skutecznego firmą. Ułatwi pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz środków na planowanego przedsięwzięcia. Podczas jego opracowania przedsiębiorca uważnie przygląda się , gromadzi różne dane na ich temat, śledzi poczynania , co pozwala w istotny sposób ograniczyć niepowodzenia przedsięwzięcia i zwiększyć szanse na jego sukces.

Biznesplan musi podkreślać siłę przedsiębiorstwa, ukazywać jego mocne strony i , ale jednocześnie realistycznie ukazywać trudności, słabe strony i zagrożenia oraz sposoby ich pokonywania. Ta część biznesplanu to analiza . Biznesplan powinien być jasny, zredagowany językiem fachowym, ale zrozumiałym dla czytelników. Nie może ujawniać informacji . Powinien być traktowany nie tylko jako wizytówka firmy dla kredytodawców czy , ale również jako drogowskaz dla kadry .