Zasady tworzenia biznesplanu

Test 1 - wersja Sprawdzanie
Przedmiot- Podstawy Przedsiębiorczości
autor- Bożenna Stanisławska

  
Quiz zawiera 3 rodzje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru( multiple-choice)
- pytania krótkiej odpowiedzi ( short - answer)
- pytania hybrydowe - po drugiej błędnej odpowiedzi pojawi się zestaw haseł, z których 1 jest poprawne
- pytania wielokrotnego wyboru ( multi select)