Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Temat: Zasady tworzenia biznesplanu
Autor: Hanna Lewandowska
Test 2 - wariant sprawdzanie