HISTORIA INFORMATYKI.

Przedmiot: Informatyka.
Autor: Agata Augustyniak
Zadanie z lukami.
TRYB NAUKA.


Postaraj się wypełnić wszystkie luki. Na koniec sprawdź jaki wynik uzyskałeś.
Wyświetlany zegar pozwala zorientowac się ile czasu poświęciłeś na naukę.
Klikając w klawisz PODPOWIEDZ pojawią się kolejne litery słowa z luki. Naciśnięcie przycisku WSKAZÓWKA spowoduje wyświetlenie prawidłowej odpowiedzi. Uważaj! Użycie powyższych klawiszy powoduje utratę punktów. Przycisk kliknij tutaj zawiera link do strony zawierającej informacje na dany temat.


   ŁUKASZEWICZ      1969      ALTAIR      COLOSSUS      EARN      ELWAT      ELWRO      EMC      GAM-1      IBM      IBM 360      MARK 1      MAZOVIA      MICROSOFT      ODRA      OSBORN      PAWLAK      PC      UNIX      WINDOWS      XYZ      ZAM-2   
W lutym 1924 roku, na bazie firmy założonej przez Hermana Hollerith'a powstała światowa firma komputerowa Kliknij tutaj.
W 1943 roku Alan Turing wraz z zespołem tworzy elektroniczny lampowy komputer deszyfrujący (do łamania kodu Enigmy) Kliknij tutaj.
Kliknij tutaj to pierwszy komputer złożony z przekaźników elektromagnetycznych, który powstał w latach 1939-1944.
Pierwszy komputer personalny IBM Kliknij tutaj powstaje w roku 1981.
Rok wcześniej w 1980 roku powstaje Kliknij tutaj, pierwszy komputer przenośny, protoplasta notebooków i laptopów.
W Polsce w roku 1950 r. powstaje Kliknij tutaj pierwszy polski komputer doświadczalny, zwany komputerem zerowej generacji.
Opracowany jest w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie, którego dyrektorem był Zdzisław Kliknij tutaj.
W 1958 nastąpiło oddanie do eksploatacji pierwszego polskiego komputera Kliknij tutaj.
W zespole projektującym pierwszy polski komputer wziął udział, jako jego kierownik, Leon Kliknij tutaj.
W 1960 r. odbyło się uruchomienie maszyny Odra 1001, pierwszej maszyny cyfrowej zbudowanej w pełni w zakładach Elektronicznych Kliknij tutaj.
W tym samym roku opracowany został pod kierunkiem Leona Łukaszewicza prototyp komputera Kliknij tutaj, który był komputerem pierwszej generacji zbudowanym na lampach.
W roku 1964 w Wojskowej Akademii Technicznej zbudowano prototyp komputera analogowego przeznaczonego do rozwiązywania równań różniczkowych i symulacji procesów, Kliknij tutaj produkowanego przez zakład Elwro we Wrocławiu.
W roku 1967 następuje uruchomienie w ZE Elwro seryjnej produkcji maszyn Kliknij tutaj 1204.
W latach 70. państwa RWPG rozpoczęły produkcję systemów komputerowych wykorzystujących architekturę logiczną i system operacyjny Kliknij tutaj.
Projekt ten nazwano z rosyjskiego JS (jednolity system) w Polsce był też popularny skrót RIAD i Kliknij tutaj.
W roku 1984 powstaje Kliknij tutaj, polska wersja IBM PC/XT produkowana seryjnie.
W 1969 roku AT&T Bell Laboratories opracował system operacyjny Kliknij tutaj.
W 1975 roku Paul Allen i Bill Gates pisze pierwszy swój program, który nosi nazwę Kliknij tutaj.
26 listopada 1976 roku nazwa Kliknij tutaj została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA.
W 1985 roku trafiło do sprzedaży 16 bitowe środowisko operacyjne - system operacyjny Kliknij tutaj 1.0.
The U.S. Department of Defense (Departament Obrony) ustanowił w Kliknij tutaj roku projekt Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) uważa się go za początek sieci komputerowych i Internetu.
W 1990 roku w maju Polska została przyjęta do Kliknij tutaj, części sieci BITNET.