HISTORIA INFORMATYKI.

Przedmiot: Informatyka.
Autor: Agata Augustyniak
Zadanie z lukami.
TRYB SPRAWDZANIE.

  
Postaraj się wypełnić wszystkie luki.
Jest narzucony czas na wypełnienie luk, wyświetlany zegar pozwala zorientowac się
w pozostałym jeszcze czasie.
Dla sprawdzenia poprawności wypełnienia luk można w dowolnym momencie kliknąć
przycisk SPRAWDŹ.

W lutym 1924 roku na bazie firmy założonej przez Hermana Hollerith'a powstała światowa firma komputerowa .
W 1943 roku Alan Turing wraz z zespołem tworzy elektroniczny lampowy komputer deszyfrujący (do łamania kodu Enigmy) – .
to pierwszy komputer złożony z przekaźników elektromagnetycznych, który powstał w latach 1939-1944.
Pierwszy komputer personalny IBM powstaje w roku 1981.
Rok wcześniej w 1980 roku powstaje – pierwszy komputer przenośny, protoplasta notebooków i laptopów.
W Polsce w roku 1950 r. powstaje pierwszy polski komputer doświadczalny, zwany komputerem zerowej generacji.
Opracowany był w Grupie Aparatów Matematycznych (GAM) Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie którego dyrektorem był Zdzisław .
W 1958 nastąpiło oddanie do eksploatacji pierwszego polskiego komputera .
W zespole projektującym pierwszy polski komputer wziął udział Leon , jako jego kierownik.
W 1960 r. odbyło się uruchomienie maszyny Odra 1001, pierwszej maszyny cyfrowej zbudowanej w pełni w zakładach .
W tym samym roku opracowany został pod kierunkiem Leona Łukaszewicza prototyp komputera , który był komputerem pierwszej generacji zbudowanym na lampach.
W roku 1964 w Wojskowej Akademii Technicznej zbudowano prototyp komputera analogowego przeznaczonego do rozwiązywania równań różniczkowych i symulacji procesów, produkowanego przez zakład Elwro we Wrocławiu.
W roku 1967 następuje uruchomienie w ZE Elwro seryjnej produkcji maszyn 1204.
W latach 70. państwa RWPG rozpoczęły produkcję systemów komputerowych wykorzystujących architekturę logiczną i system operacyjny .
Projekt ten nazwano z rosyjskiego JS (jednolity system) w Polsce był też popularny skrót RIAD i (elektroniczne maszyny cyfrowe).
W roku 1984 powstaje , polska wersja IBM PC/XT produkowana seryjnie.
W 1969 roku AT&T Bell Laboratories opracował system operacyjny .
W 1975 Paul Allen i Bill Gates pisze pierwszy swój program .
26 listopada 1976 roku nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA.
W 1985 roku trafiło do sprzedaży 16 bitowe środowisko operacyjne - system operacyjny 1.0.
The U.S. Department of Defense (Departament Obrony) ustanowił w roku projekt Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) uważa się go za początek sieci komputerowych i Internetu.
W 1990 roku w maju Polska zostaje przyjęta do , części sieci BITNET.