Historia informatyki

Przedmiot - Technologie informacyjne
Autor: Piotr Makijenko

Tryb SPRAWDZENIE

  

Quiz zawiera 3 rodzje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru
- pytania krótkiej odpowiedzi (wielkość liter nie ma znaczenia)
- pytania hybrydowe - po drugiej błędnej odpowiedzi pojawi się zestaw 4 haseł, z których jedno jest poprawne