Podstawowe standardy bezpieczeństwa zawarte w tzw. "Pomarańczowej Księdze" - dopasuj oznaczenia skali ochrony

Test 2
Tryb: Sprawdzanie

  
Autor: Michał Jagieła
Ochrona uznaniowa
Ochrona strukturalna
Ochrona minimalna
Ochrona z etykietowaniem
Ochrona z kontrolą dostępu
Konstrukcja zweryfikowana
Ochrona przez podział