Test 2 - Sprawdzenie
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym
Autor: Barbara Derbin