Unia Europejska- tryb nauka

Predmiot- Wiedza o społeczeństwie
Temat-Polska w Unii Europejskiej
Autor- Anna Buras


Uzupełnij luki w zdaniach. Przycisk SPRAWDZ umożliwia ocenić efektywność zadania.
1) Szukaj podpowiedzi w zakładkach WWW.
2) Możesz skorzystać z przycisku DODAJ LITERĘ.
Nie jest narzucony czas na wypełnienie luk, a wyświetlany zegar pozwala zorientować się w długości czasu pracy.
Powodzenia!
   1989      1994      2004      akcesyjny      atakach      demokrację      gospodarkę      integracja      komunizmu      NATO      Negocjacje      Partnerstwa      Pomarańczową      referendum      stowarzyszenie      suwerenność      terroryzmu      Weimarski      wniosek      Wyszehradzka   
Polska prowadzi samodzielną politykę zagraniczną dopiero po roku www. Wcześniej www była ograniczona wpływem Związku Radzieckiego. Dopiero upadek www sprawił, że Polska zyskała niezależność. Kluczową rolę w polityce obronnej kraju odgrywa członkostwo w www od 1999 roku. Obecna strategia jest ukierunkowana na współpracę wojskową ze USA oraz pozostałymi członkami układu. Współdziałanie w misjach pokojowych, militarnych i w zwalczaniu www powoduje, że rośnie znaczenie armii polskiej w siłach zbrojnych paktu. Po www terrorystycznych na USA, Polska zaangażowała się w wojnę z terroryzmem. Brała udział w misji stabilizacyjnej w Iraku by zaprowadzić w tym kraju www. Od roku 2007 nasi żołnierze walczą także w Afganistanie. Po 1989 r. www z Unią Europejską była jednym z głównych celów polskiej polityki zagranicznej. W maju 1990 r. przedstawiono formalny www w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi. www trwały około roku i zakończyły się podpisaniem 16 grudnia 1991 r Układu Europejskiego, ustanawiającego www między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi. Zaś w roku 1993 Rada Europejska uznała, że Polska i kraje Europy Środkowej mogą stać się jej członkami o ile, będą mieć stabilną demokrację i sprawną www rynkową. Formalny wniosek o członkostwo Polska złożyła w r www. W 1996 roku rozpoczął działalność w kraju Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje rozpoczęły się w marcu 1998 roku i trwały do grudnia 2002 roku. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach podpisano traktat www. W dniach 7-8 czerwca 2003 r. odbyło się www akcesyjne. 1 maja r www. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Obecnie Polska utrzymuje przyjazne stosunki polityczne ze wszystkimi należącymi do UE państwami. Z Niemcami i Francją tworzymy Trójkąt www. Podobne porozumienie - Grupa www, funkcjonuje między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Spośród państw nie należących do UE najlepiej kształtują się stosunki z Ukrainą. Polska wspierała tzw. www Rewolucję. Ukrainie i Białorusi Polska pomaga w zbliżeniu z UE. Wraz ze Szwecją nasz kraj przygotował program www Wschodniego.