Unia Europejska- tryb sprawdzenie

Predmiot- Wiedza o społeczeństwie
Temat-Polska w Unii Europejskiej
Autor- Anna Buras

  
Uzupełnij luki w zdaniach. Na odpowiedź masz 10 minut. Powodzenia!
   1989      1994      2004      akcesyjny      atakach      demokrację      gospodarkę      integracja      komunizmu      NATO      Negocjacje      Partnerstwa      Pomarańczową      referendum      stowarzyszenie      suwerenność      terroryzmu      Weimarski      wniosek      Wyszehradzka   
Polska prowadzi samodzielną politykę zagraniczną dopiero po roku . Wcześniej była ograniczona wpływem Związku Radzieckiego. Dopiero upadek sprawił, że Polska zyskała niezależność. Kluczową rolę w polityce obronnej kraju odgrywa członkostwo w od 1999 roku. Obecna strategia jest ukierunkowana na współpracę wojskową ze USA oraz pozostałymi członkami układu. Współdziałanie w misjach pokojowych, militarnych i w zwalczaniu powoduje, że rośnie znaczenie armii polskiej w siłach zbrojnych paktu. Po terrorystycznych na USA, Polska zaangażowała się w wojnę z terroryzmem. Brała udział w misji stabilizacyjnej w Iraku by zaprowadzić w tym kraju . Od roku 2007 nasi żołnierze walczą także w Afganistanie. Po 1989 r. z Unią Europejską była jednym z głównych celów polskiej polityki zagranicznej. W maju 1990 r. przedstawiono formalny w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi. trwały około roku i zakończyły się podpisaniem 16 grudnia 1991 r Układu Europejskiego, ustanawiającego między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi. Zaś w roku 1993 Rada Europejska uznała, że Polska i kraje Europy Środkowej mogą stać się jej członkami o ile, będą mieć stabilną demokrację i sprawną rynkową. Formalny wniosek o członkostwo Polska złożyła w r . W 1996 roku rozpoczął działalność w kraju Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje rozpoczęły się w marcu 1998 roku i trwały do grudnia 2002 roku. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach podpisano traktat . W dniach 7-8 czerwca 2003 r. odbyło się akcesyjne. 1 maja r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Obecnie Polska utrzymuje przyjazne stosunki polityczne ze wszystkimi należącymi do UE państwami. Z Niemcami i Francją tworzymy Trójkąt . Podobne porozumienie - Grupa , funkcjonuje między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Spośród państw nie należących do UE najlepiej kształtują się stosunki z Ukrainą. Polska wspierała tzw. Rewolucję. Ukrainie i Białorusi Polska pomaga w zbliżeniu z UE. Wraz ze Szwecją nasz kraj przygotował program Wschodniego.