Unia Europejska (informacje ogólne, historia integracji, Polska w UE)

Przedmiot - wiedza o społeczeństwie
Autor - Tomasz Rurarz
Quiz dla euroentuzjastów, eurosceptyków i eurorealistów

  

Quiz zawiera 3 rodzje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru
- pytania krótkiej odpowiedzi (zwróć uwagę na spacje oraz wielkie i małe litery)
- pytania hybrydowe - po drugiej błędnej odpowiedzi pojawi się zestaw 4 haseł, z których 1 jest poprawne