Tkanki roślinne i zwierzęce

Przedmiot: biologia
Nazwa pomocy: Test 1
Wariant pomocy: tryb nauki
Autor: Anna Maria Musur


Quiz zawiera 4 rodzaje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru
- pytania krótkiej odpowiedzi
- pytania hybrydowe
- pytania wielokrotnego wyboru