Tkanki roślinne i zwierzęce

Przedmiot: biologia
Nazwa pomocy: Test 1
Wariant pomocy: tryb sprawdzania
Autor: Anna Maria Musur

  
Quiz zawiera 4 rodzaje pytań:
- pytania jednokrotnego wyboru
- pytania krótkiej odpowiedzi
- pytania hybrydowe
- pytania wielokrotnego wyboru