Przedmiot: informatyka
Opracowała: Katarzyna Kosyl
FUNKCJE - ZADANIA Z LUKAMI
TRYB SPRAWDZENIE