Przykładowe pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne zostały wykonane przez studentów Studiów Podyplomowych w ramach zajęć z przedmiotu E-learning prowadzonych przez prof. Marka Cieciurę, szczegóły informatykazpasja.vizja.pl/pl/o-projekcie. Pomoce będą wstawiane sukcesywnie.


  • Przyciski koloru pomarańczowego dotyczą wyjaśnień sposobu korzystania z poszczególnych pomocy dydaktycznych.
  • Przyciski koloru niebieskiego dotyczą wstawionych prezentacji.
  • Przyciski koloru zielonego dotyczą wstawionych innych pomocy dydaktycznych w wersji NAUKA, a koloru czerwonego - w wersji SPRAWDZANIE.
  • Przyciski koloru szarego oznaczają przygotowywane pomoce.
  • Brak przycisków oznacza, że nie zaplanowano ich przygotowania - prosimy o propozycje treści.


Prosimy o zgłaszanie uwag i korekt do zawartości opublikowanych pomocy dydaktycznych z pominięciem kwestii technicznych i graficznych - pomoce@vizja.pl

Lp. Przedmiot Temat
Prezentacja Krzyżówka Luki Rozsypanki Test 1 Test 2
1

Informatyka

Budowa komputera i urządzenia zewnętrzne

2

Technologie informacyjne

Historia informatyki

3

Technologie informacyjne

Urządzenia komputerowe

4

Pracownia procesów reprodukcyjnych

Bezpieczeństwo w sieci

5

Język angielski

Zdrowy tryb życia

6

Język niemiecki

Jedzenie i wszystko co się z nim wiąże

7

Język niemiecki

Odmiana przymiotnika - wprowadzenie oraz utrwalanie wiadomości

8

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Polska w Unii Europejskiej

9

Biologia

Tkanki roślinne i zwierzęce

10

Funkcjonowanie w środowisku (Przysposobienie do pracy)

Profilaktyka zdrowego żywienia

11

Matematyka

Pojęcie funkcji i jej podstawowe własności

12

Podstawy przedsiębiorczości

Zasady tworzenia biznesplanu

13

Historia sztuki

Instrumenty muzyczne


UWAGA:

Zamierzamy rozbudowywać powyższy zestaw pomocy dydaktycznych. Stąd prosimy o zgłaszanie się chętnych do opracowania pomocy dla kolejnych tematów zapoczątkowanych już lub nowych przedmiotów. Gwarantujemy zachowanie praw autorskich.

Wstępne zgłoszenie powinno obejmować: informacje o autorze, nazwę przedmiotu, temat oraz zwięzłą charakterystykę treści.

Po akceptacji zgłoszenia prześlemy oczekiwany format propozycji i oczekiwać będziemy na przysłanie propozycji zawartości wszystkich 6 rodzajów pomocy dydaktycznych, przekażemy do nich ewentualne uwagi.

W dalszej kolejności możliwe są dwa warianty odwzorowania opracowanej zawartości w stosowanych narzędziach:
- przez autorów, udostępnimy wtedy szczegółowe wskazówki,
- we własnym zakresie.

Zaimplementowane pomoce zostaną opublikowane jako uzupełnienie dotychczasowych.

Korespondencję prosimy przekazywać na adres: pomoce@vizja.pl